Denna artikel behandlar vad man behöver tänka på för att genomföra en OSCE tentamen och använda Ortrac som leveransplatform


TABLE OF CONTENTSOSCE setup


Innan du går in i Ortrac platformen (QPS) så behöver du ha tänkt igenom den rota som skall levereras. Man behöver tänka på att planera ett datum eller flera, beroende på hur många bedömare och studenter man skall ha i eventet. Man behöver tänka på:

 • Datum/längd för evenemang
 • Hur många stationer
 • Tid per station
 • Skall det finnas en vilostation
 • Skall kandidater vara anonyma eller visa id
 • Skall det finnas en station för förberedande läsning
 • Skall varje station ha olika frågor eller samma
 • Skall vissa stationer ha skådespelare
 • Skall man ha en eller två bedömare
 • Har man kalibrerat sina bedömare (duva eller höv, bra att blanda snälla med hårda)
 • Skall skådespelaren ha något att säga till om på stationen


Frågorna är många men det kanske är bättre att göra det något mindre avancerat i början och jobba sig vidare utifrån de erfarenheter man fått från tidigare event.


Gör upp en plan med möjlighet för ändringar då ändringar oftast inträffar, med så många människor inblandade i ett sekvensiellt ramverk.


När du har din plan redo, då är det dags att gå vidare in i Ortrac/QPS-

Skapa ett OSCE examenstillfälle


Att göra en OSCE examination i Ortrac/QPS kräver att du har Fakultet/Kursansvarigrättigheter. 

 • Logga in i Ortrac. Har du glömt ditt passord, se artikel
 • Skapa ett nytt Event döp det till OSCE eller något liknande, detta blir en kontainer för alla liknande examinatioer ni kommer att jobba med.
 • Skapa ett eventtillfälle, se artikel
 • Stationer: Här skall man skapa ett eller flera formulär, beroende på hur din OSCE setup set ut. Läs denna artikel hur man gör ett formulär, se artikel.
 • Länka formulär till Station: Detta gör man i den högra menyn som heter Form settings. Leta upp ditt skapade kurstillfälle i listan, Available for...

    


 • Importera bedömare gör man genom User menyn till höger (se till att ha rättigheter till User Administration eller be någon som har det). Följ denna artikel för att göra detta moment, se artikel
 • Länka bedömare till en station se artikel
 • Importera Studenter gör man genom User menyn till höger (se till att ha rättigheter till User Administration eller be någon som har det). Följ denna artikel för att göra detta moment, se artikel
 • Skicka inbjudningsmail för man via User menyn till höger (se till att ha rättigheter till User Administration eller be någon som har det). Följ denna artikel för att göra detta moment, se artikelExaminationsdagen


Dagen för examination.

 • Bedömare loggar in i Ortrac/QPS.  Har du glömt ditt passord, se artikel
 • Välj din station: vanligtvis finns bara en enda station/ett formulär för dig som bedömare att välja. Om inte väld då det formulär som du blivit tilldelat, om det bara finns ett på ditt konto, klicka på det:
  • Välj student i formuläret (antingen via ett nummer eller ett uppvisat id)
  • Bedöm studenten, enligt de frågor formuläret presenterar.
  • Spara bedömningen
  • OM, du känner att du att gjort något fel, följ denna artikel och rätta till formuläret. Visa/editera sparade bedömningar
  • Dags att gå vidare till nästa student