Denna artikel förklarar hur man förbereder sig för att genomföra en OSCE examination. Hur man skapar rating scales för stations frågor och global score. Hur man skapar evalueringsfrågor och formulär.


TABLE OF CONTENTS


Rating scales (betygsskalor)

Du behöver förbereda två typer av betygsskalor, en för de allmänna frågorna i stationsformuläret och en annan för globala betygsfrågor som bör läggas till alla stationsformulär.


Generell fråga - rating scale

 • Gå till Forms/Rating scale
 • Klicka på knappen Create new +

Om det passar era behov, följ exemplet nedan Formulär - Skapa mätstickaGlobal score - rating scale

 • Gå till Forms/Rating scale
 • Klicka på knappen Create new +

Om det passar era behov, följ exemplet nedan Formulär - Skapa mätsticka Frågor

Du måste förbereda två typer av frågor för varje station och koppla den allmänna frågevärderingsskalan till dessa frågor. Normalt samlar du frågorna i choice matrix frågan.


Du måste också skapa en fråga för global ratingfråga som ska läggas till i alla stationsformulär.


Station - frågan

 • Gå till Forms/Question
 • Klicka på knappen Write question

Om det passar era behov, följ exemplet nedan  Formulär - Skapa en Evaluations frågaGlobal score - fråga

 • Gå till Forms/Question
 • Klicka på knappen Write question

Om det passar era behov, följ exemplet nedan  Formulär - Skapa en Evaluations fråga Formulär

Man behöver förbereda ett formulär, per station

 • Gå till Forms/Forms
 • Klicka på knappen Create new form

Om det passar era behov, följ exemplet nedan Formulär - Skapa formulär


Form - station 1

 • Klicka knappen Add field: Rich text info and add describing text "Station 1...."
 • Klicka knappen  Add field: Evaluation question och välj Question för station 1
 • Märk upp frågan med Mandatory (*)
 • Klicka knappen Add field: Evaluation question och välj Question för Global Scoring
 • Märk upp frågan med Mandatory (*)
 • I högermenyn, välj vilken <course> formuläret skall vara tillgängligt för
 • I högermenyn , välj Student selection: Single
 • I högermenyn , välj Evaluation mode: Single
 • I högermenyn , välj Anonymous: No


Form - station 2

 • Klicka knappen Add field: Rich text info and add describing text "Station 2...."
 • Klicka knappen  Add field: Evaluation question och välj Question för station 1
 • Märk upp frågan med Mandatory (*)
 • Klicka knappen Add field: Evaluation question och välj Question för Global Scoring
 • Märk upp frågan med Mandatory (*)
 • I högermenyn, välj vilken <course> formuläret skall vara tillgängligt för
 • I högermenyn , välj Student selection: Single
 • I högermenyn , välj Evaluation mode: Single
 • I högermenyn , välj Anonymous: NoForm - station 3-N

Om du vill skapa fler stationer, följ rutinerna ovan.