OSCE examination

OSCE examination - Allmän information
Denna artikel behandlar vad man behöver tänka på för att genomföra en OSCE tentamen och använda Ortrac som leveransplatform TABLE OF CONTENTS OSCE set...
Ons, 29 mar., 2023 vid 1:21 E.M.
OSCE examination - Skapa ett evalueringsformulär
Denna artikel beskriver hur man skriver ett evalueringsformulär för att användas i OSCE station TABLE OF CONTENTS Skapa ett formulär Form fields Eva...
Ons, 29 mar., 2023 vid 1:22 E.M.
OSCE examination - Skapa ett nytt tillfälle
Denna artikel förklarar hur man skapar ett nytt OSCE tillfälle I menyn till vänster, gå in under Events Välj det event som har döpts till OSCE (eller ...
Ons, 29 mar., 2023 vid 1:24 E.M.
OSCE examination - Startsida med alla stationer
Denna artikel förklarar hur man sätter upp en startsida i Ortrac med alla formulär kopplade till stationer. Resultatet av detta arbete är att när bedömare g...
Ons, 29 mar., 2023 vid 1:25 E.M.
OSCE examination - Setup av bedömare/kandidater
Denna artikel förklarar hur man sätter upp ett OSCE event och lägger till bedömare och studenter. TABLE OF CONTENTS Importera Studenter Importera bed...
Ons, 29 mar., 2023 vid 1:26 E.M.
OSCE examination - Träning för bedömare
Denna artikel handlar om hur man tränar sig, som bedömmare, för ett OSCE event (praktisk examen) Träningsdokument TABLE OF CONTENTS Logga in oc...
Ons, 29 mar., 2023 vid 1:27 E.M.
OSCE examination - Skicka inbjudan igen till bedömare
Denna artikel förklarar hur man skickar en inbjudan till en bedömmare, en gång till, då denna inte fått eller tappat bort det första inbjudningsmailet 1...
Ons, 29 mar., 2023 vid 1:28 E.M.
OSCE examination - examinationsdagen som bedömare
Denna artikel förklarar hur det fungerar på examinationsdagen, som en bedömare.   TABLE OF CONTENTS Logga in och hitta din station Remember me HItta f...
Ons, 29 mar., 2023 vid 1:29 E.M.
OSCE examination - Examinationsdagen som fakultet
Denna artikel beskriver hur fakultet kan kontrollera processen med inlämnade resultat TABLE OF CONTENTS Granska inlämnade bedömningar (ifyllda formulä...
Ons, 29 mar., 2023 vid 1:32 E.M.
OSCE examination - Dölja ett tidigare tillfälle
Denna artikel beskriver hur man tar bort ett bedömningsformulär från ett OSCE tillfälle, för att minska risken för missförstånd Gå till Evaluation Form...
Ons, 29 mar., 2023 vid 1:33 E.M.