OSCE

Skills examinations

OSCE - Allmän information (SWE)
Denna artikel behandlar vad man behöver tänka på för att genomföra en OSCE tentamen och använda Ortrac som leveransplatform TABLE OF CONTENTS OSCE ...
Fri, 29 Oct, 2021 at 12:32 PM
OSCE - Skapa ett evauleringsformulär (SWE)
Denna artikel beskriver hur man skriver ett evalueringsformulär för att användas i OSCE station TABLE OF CONTENTS Skapa ett formulär Form fields Eva...
Mon, 1 Nov, 2021 at 2:38 PM
OSCE - Skapa ett nytt tillfälle (SWE)
Denna artikel förklarar hur amn skapar ett nytt OSCE tillfälle Du behöver ha en roll som tillåter skapande av Event I menyn till vänster, gåin unde...
Mon, 25 Oct, 2021 at 4:00 PM
OSCE - Startsida med alla stationer (SWE)
Denna artikel förklarar hur man sätter upp en startsida i Ortrac med alla formulär kopplade till stationer. Resultatet av detta arbete är att när bedömare g...
Thu, 28 Oct, 2021 at 12:14 PM
OSCE - Setup av bedömare/kandidater (SWE)
Denna artikel förklarar hur man sätter upp ett OSCE event och lägger till bedömare och studenter. TABLE OF CONTENTS Importera Studenter Importera bed...
Thu, 28 Oct, 2021 at 4:34 PM
OSCE - Träning för bedömare (SWE)
Denna artikel handlar om hur man tränar sig, som bedömmare, för ett OSCE event (praktisk examen) Träningsdokument TABLE OF CONTENTS Logga in oc...
Thu, 28 Oct, 2021 at 3:18 PM
OSCE - Skicka inbjudan igen till bedömare (SWE)
Denna artikel förklarar hur man skickar en inbjudan till en bedömmare, en gång till, då denna inte fått eller tappat bort det första inbjudningsmailet 1...
Fri, 22 Oct, 2021 at 4:07 PM
OSCE - examinationsdagen som bedömare (SWE)
Denna artikel förklarar hur det fungerar på examinationsdagen, som en bedömare.   TABLE OF CONTENTS Logga in och hitta din station Remember me HItta f...
Thu, 28 Oct, 2021 at 3:17 PM
OSCE - Examinationsdagen som fakultet (SWE)
Denna artikel beskriver hur fakultet kan kontrollera processen med inlämnade resultat TABLE OF CONTENTS Granska inlämnade bedömningar (ifyllda form...
Thu, 28 Oct, 2021 at 4:04 PM
OSCE - Dölja ett tidigare tillfälle (SWE)
Denna artikel beskriver hur man tar bort ett bedömningsformulär från ett OSCE tillfälle, för att minska risken för missförstånd Gå till Evaluation Form...
Mon, 25 Oct, 2021 at 3:59 PM