Denna artikel förklarar hur man hittar OSCE menyn, för att skapa, köra examination eller arbeta med efteranalys.


Tillgänglig för OSCE Exam admins & OSCE Examiners


TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn

För att hitta menyn behöver man gå till ett kurstillfälle

 • Gå till Courses/<course>
 • Klicka på <course occasion>
 • Gå till menyn OSCEOSCE listan

Denna meny innehåller OSCE examinationer i en lista med olika status:

 • Namn på OSCE examinationen
 • Exam groups (currently not in use)
 • Antal stationer
 • Start datum för examinationen
 • Status på examinationen (Draft, Delivery, Grading)
 • Antal examiners 
 • Antal candidates

Funktioner på denna sida

På denna sida man kan utföra följande åtgärder:

 • Skapa en ny OSCE examinationen
 • Manage Exam Groups  (currently not in use) 
 • Klicka på en <OSCE examination> i listan (starta examination, fortsätta att arbete med en examination, go till grading)