Denna artikel förklarar hur man genomför en OSCE examination


TABLE OF CONTENTS


Förberedelser

Nedan följer en checklista för examinationsdagen:

  • Tryckta ID-brickor, om du valt en anonym ID-tentamen, ska bifogas varje student
  • Se till att ha ett antal extra Exam Admins, om något händer någon av de ordinarie examinatorerna
  • Ha en masterklocka/eller ett schema, distribuerat till varje station
  • Examinatorer ska vara inloggade i systemet och få sin station vald på skärmen, fliken Märkning ska väljas.

Menyer

Marking menyn

  • Alla examinatorer ska vara här och välja sin station genom att klicka på knappen Mark stationOverview menyn

  • Den här skärmen är till för OSSE:s examensadministratörspersonal, den person som är ansvarig för hela undersökningen. Menyn beskriver hur status på undersökningen.List submissions menyn

  • Den här skärmen är till för OSSE:s examensadministratörspersonal för att kontrollera detaljerna från en specifik inlämningSettings menyn

Den här skärmen är till för OSSE:s examensadministratörspersonal, för att stänga Examinationen

  • För att avsluta tentamen, klicka på knappen Close exam (det är viktigt att kontrollera att alla stationer är genomförda, innan du trycker på denna knapp. Genom att klicka på denna knapp kommer du till Grading menyn (=Betygsmenyn)