Den här artikeln hänvisar till funktionaliteten på Ortrac web. Den här artikeln visar en steg-till-steg-guide hur du skapar ett onlineprov


Ortrac kan leverera onlineprov. Du behöver ställa in ett event som innehåller all information tid> datum, delar, användare, frågor och regler för examinationen. När du har lagt till alla ovanstående komponenter trycker du på publiceringsprovet och systemet är låst & laddat. E-postinbjudningar går ut till tentamensvakterna & studenterna. Monitor-systemet startar och provet är klart.


TABLE OF CONTENTSSkapa Examination

Hitta menyn

 • Klicka på Courses/<course occasion>, vänster menyn
 • Klicka på Exams vänster menyn inne på kurstillfället


 • Klicka på knappen Add segment
 • Välj Exam från drop down menyn
 • Klicka på header Exam (grön rektangel i bild nedan)

 • Namnge Examinationen i Title sektionen
 • Lägg till extra information under Description sektionen
 • Prerequisite: välj No Prerequisite (om man INTE vill skapa logik mellan olika delar i examinationen)
 • Klicka på knappen Save
 • Klicka på header <din namngivna examination>
 • Klicka på knappen Edit exam

Du har skapat en behållare för din examination. Ett popup-fönster visas med följande information:


 


Exam Details

 1. Start date: när skall examen starta, med datum och tid
 2. Duration: längden på examinationen, i timmar och minuter
 3. Question order: välj Random (vilket innebär att alla studenter får frågans ordning, i en annan ordning jämfört med sin kamrat
 4. Demo exam: välj Disabled
 5. Request safe browser: välj No
 6. Password to start: lägg till ett lösenord för tentamensvakten att dela ut, Om du vill vara säker får personer i rummet en kod, för extra säkerhet
 7. Password to submit: lägg till ett lösenord för tentamensvakten att dela ut, Om du vill vara säker får personer i rummet en kod, för extra säkerhet
 8. Grading scale: välj från dropdown menyn:
  1. Pass/Fail (most common)
  2. Pass/Borderline/Fail
  3. A-F
  4. Ungraded
 9. Pass mark: procent för att klara provet, av 100%


 • Klicka på knappen Save för att spara "behållaren" för examinationen


Sample settings

Beroende på vilken typ av examination du vill göra presenteras ett antal inställningar nedan:

 • Start time:
  • Available immediately
  • Scheduled start
 • Duration: 01:00
 • Question order: 
  • Random
  • Sorted
 • Feedback:
  • No Feedback
  • Score 
  • Correct answers
 • Demo exam:
  • Disabled
  • Default
 • Require safe browser:
  • Yes, with default settings
  • Yes, with custom settings
  • No
 • Password to start: abcd
 • Password to submit: 1234
 • Grading scale:
  • Pass/Fail
  • Pass/Borderline/Fail
  • A-F
  • Ungraded
 • Pass mark: 68% correct


Ett föreslaget sätt att göra det, om du skulle skapa en tentamen med 100 SBA, frågor och slumpmässig ordning på frågorna, och slumpmässig ordning på alternativen, med feedback till studenten efteråt, + en demo-tentamen innan de börjar, start/ stoppkoder, godkänd / underkänd och PassMark 60 &'%, skulle vara att använda inställningarna nedan:

 1. Start time: Scheduled start (20200601)
 2. Duration: 02:30
 3. Question order: Random
 4. Feedback: Correct answers
 5. Demo exam: Default
 6. Require safe browser: No
 7. Password to start: abcd
 8. Password to submit: 1234
 9. Grading scale:Pass/Fail
 10. Pass mark: 60% correct

Examination details


Definiera detaljer, roller och innehåll för examinationen


 • Klicka på Exam layout sektion, på botten av skärmenExam layout

 • Click on the Edit button,  a new window appears: • In the field Number of questions write the amount of questions in the exam
 • Press Save button


Create Task/roles

Define roles and give them tasks


Question writer

 • Click on tab Tasks & Roles menu at the top of the screen.


roles_QW.JPG

 • Under the menu Question selection, press the dropdown button Add Question writer. 
 • Select a person under the drop-down menu (or several). If you select one Question writer, this person needs to create/find 100 questions. Adding more persons means divided work.
 • If you would like to set a deadline for this work to be done, go to the Due date and click Set deadline and add time/date.
 • Press refresh of the browser (Fn+F5) to get access to a new menu Questions


mceclip3.png

You have three options here, we will choose the option to browse for questions.


 1. Write question (drop-down menu with a variety of types of questions)
 2. Browse (look in the existing database for questions, to use)
 3. Auto-select (means the software select a number of questions for you, to choose from)


A list of questions appears. Mark a question you would like to add or view to the exam, by marking the checkbox to the left-hand side of the question in the list.


mceclip0.png


A number of options appear at the right-hand side of the screen


 • Choose the + Add to: (name of course/examination name) to add the question to the examination


You have added a question to the examination. Go back to the Question main menu, click the folder name to watch the added question.


 • Perform the same routine with the rest of the questions.


selected_questions_options.JPG


Finished with the selection, press the Publish Questions button, at the right-hand side of the Question menu.


submit_warning.JPG

 • If you´re ok with the selection according to the information, press the Submit button


Add students

 • Go to the tab Students
 • Click on the drop-down menu Add Students drop-down menu:
  • Manual Input
  • Import from Excel/CVS
 • Select manual input for a single user
 • Fill out:
  • E-mail
  • First name
  • Last name
  • Login code (autogenerated) - student need this code to enter the examination
 • Press Save button

student_Manual.JPG

 • Select Import from Excel/CVS to add class lists
 • A browser window appears, select your Excel list

An excerpt of your uploaded document is shown below, for context.

Please indicate which columns to import. Email is mandatory and must be unique. Rows with blank e-mail addresses will be ignored.

 • You need to map the columns to First Name, Last Name, and e-mail by clicking the drop-down menu alternatives over each column. 
 • If you have a header in the Excel file mark the Yes, skip the first row at the bottom of the window.
 • Press the button Perform import to add the list of users

import_excel_list_Mapping.JPG

Invigilation

Invigilators will have access to monitor the exam, and perform on-site tasks such as checking ID and granting candidates extra time in the event of technical problems.

 • Go to the menu Tasks & roles
 • Click in the Invigilation menu
 • Click on the drop-down menu Add Invigilator
 • Select a person from the list

mceclip2.png

The tools to control will appear after the Publish exam (section 4) button has been released.

 • Go to the Invigilation menu


A list of users:

invigilation_list.JPG

A menu with controls appears, to the left:


invigilation_tools.JPG

Publish exam

Publish the exam so students can access the examination

 • Go to the menu Info
 • At the right-hand side of the screen, you will find Publish Exam button, press this button

publish_exam.JPG


An examination summary window appears:

 • Check the details
 • Press Publish exam

 

Publish_exam_summary.JPG


Student login

At the examination day, the student need to do the following:

Go to https://ortrac.com/exams • The student use the Candidate code (found inside the Student section, should be distributed to student a week before the exam, sample 6QMQHVUX )
 • The exam code (found under the Settings menu OR invigilator section, sample OR1156)
 • After login, the student wait for the examination to start