I den här artikeln beskrivs hur modulerna fungerar i allmänhet. Artikeln visar hur det fungerar på lärarsidan av systemet såväl som för eleverna


Modulkonceptet inuti Ortrac är en verktygslåda för att skapa en interaktiv studentportfölj. I den här artikeln kommer vi att titta på grunderna i modullogik. Vi kommer att visa menyerna för en lärare och en elev för att få en allmän känsla av hur man arbetar med moduler.TABLE OF CONTENTS


Lärarens vy (Teacher)

Hitta kursen

Modulerna finns högst upp i kursmenyn. Hitta ett kurstillfälle:

 • Gå till menyn Courses/<course>


Under Info tabben,  hittar man Moduler (Skapa en modul). I det här exemplet har du 3 olika typer av moduler i listan:

 • Klarat skriftlig tentamen
 • HT 21 Portfolio
 • HT 21 NärvaroModul - Klarat skriftlig examen


Klicka på modulen Klarat skriftlig tentamenEtt nytt fönster öppnas, gå till tabben Details.

 • Det blå avsnittet, högst upp i listan, visar logiken för objekten nedan:
  • Any of the following = OR logic (eller logik, betyder att en av de nämnda skall klaras av)
  • All of the following = AND logic (och logik, betyder att alla skall klaras av)
 • För varje objekt i listan kan du koppla objektet till en verklig händelse (prov, formulär, uppgift ...). I det här fallet, för att avsluta modulen Klarat skriftlig tentamen måste du slutföra, en av punkterna i listan;
  • Den vanliga tentamen (Ordinaire tenta)
  • OR eller omtentamen (Omtentamen)
  • OR en kompletterings tentamen för nyanlända studenter som bara skall komplettera (Komplettering)

Notis: i den här modulen måste objekten fortfarande kopplas till en riktig tentamen genom att klicka på texten Välj tentamen

 • Under Settings sektionen, till höger kontrollerar:
  • Published to students
  • Publish grades Obs: i den här modulen måste objekten fortfarande kopplas till en riktig tentamen genom att klicka på texten Välj tentamen)Modul - Portfolio detaljer


Klicka på Portfolio (HT 21 Portfolio). ett nytt fönster öppnas:

 • Det blå avsnittet, högst upp i listan, visar logiken för objekten nedan:
  • Any of the following = OR logic
  • All of the following = AND logic
 • För varje objekt i listan kan du koppla objektet till ett verkligt objekt (exam, form, assignment...).  I det här fallet, för att avsluta modulen Portfolio (HT 21 Portfolio) you need to complete, all of the items in the list; 
  • HT 21 Närvaro (attended form)
  • AND HT 21 Färdigheter (skills form)
  • AND HT 21 Mini CEX (special form)
  • AND HT 21 PU (personal development form)

Notis: i den här modulen är objekten kopplade till riktiga former, markerade med aktiva länkar (i rött) till objekten)

 • Under the Settings section, to the right, controls:
  • Published to students
  • Publish grades (should the student see the specific goals)Modul - Portfolio Student Performance


Klicka på Student performance button (orange). en ny tab öppnas. Läraren kan kolla elevernas framsteg i listan. Läraren kan se om de har gjort framsteg inom ett eller flera av objekten i den här modulen eller om de inte gjorde något eller slutförde hela modulen.


Denna vy kan hjälpa läraren att påminna / hjälpa eleverna att uppfylla sina portföljer. En lärare kan skicka ett meddelande to one or many students, eller send an internal message (grupp) inuti systemet, för att kommunicera med studenten.Studentens vy

Dashboard

Klicka på My exam activities till vänster. Under avsnittet Form progress sektionen hittar studenten sina olika moduler.
Modul - Förväntad mål


Under Form progress sektionen,klicka på en av modulerna, Portfolio | Klinisk Medicin II | LÄK001 | HT21 | Mini CEX. under tabben Expected attainment, Studenten kan se krav för denna modul. Listan innehåller alla objekt och även utförda tider och komplementnivå.Modul - My progress


Under Form progress sektionen, klicka på en av modulerna, Portfolio | Klinisk Medicin II | LÄK001 | HT21 | Mini CEX. under tabben My progress Listan fylls i med de färdiga objekten för modulen.