Question bank

Question bank - View Summary
I den här artikeln beskrivs funktionerna i Visa sammanfattning(view summary) i frågebanken(question bank) Den här funktionen ger dig en chans att se vad...
Fre, 22 sep., 2023 vid 11:40 F.M.
Question bank - Att skriva en fråga
Denna artikel beskriver i allmänna termer hur man skriver en fråga. TABLE OF CONTENTS How to write a question Write specific questions (links) Impor...
Fre, 22 sep., 2023 vid 12:00 E.M.
Question bank - Skriva en SBA fråga
Den här artikeln beskriver hur du skriver en SBA(single best answer), enda bästa svarsfråga Create a Single best answer question Gå till menyn Ques...
Fre, 22 sep., 2023 vid 12:12 E.M.
Question bank - Att skapa en SBA fråga (video)
I denna artikel visas en film där en SBA fråga skapas
Fre, 22 sep., 2023 vid 11:34 F.M.
Question bank - Importera SBA frågor, via Excel & taggar
Denna artikel beskriver arbetet med att importera en Ecxel fil med SBA frågor in i Ortrac. Importen kan också innehålla frågetaggar. TABLE OF CONTENTS ...
Ons, 20 mar., 2024 vid 10:58 F.M.
Question bank - Skapa en Short answer fråga (video)
Den här artikeln innehåller en video som beskriver hur du skapar en kort svarsfråga(short answer) med två objekt inuti, en med 2 rätta svar och den andra me...
Fre, 22 sep., 2023 vid 11:49 F.M.
Question bank - Import av Short answer frågor, via Excel
Den här artikeln beskriver hur du, via Excel-import, får in Short answer frågor. TABLE OF CONTENTS Allmän information Hitta menyn Import Excel Stru...
Tors, 21 sep., 2023 vid 1:09 E.M.