Denna artikel beskriver i allmänna termer hur man skriver en fråga.


TABLE OF CONTENTS


Att skriva en fråga


  • Gå till menyn Question bank/My Questions


 


Två flikar Drafts (dina opublicerade pågående arbeten)/Published(visar dina officiella frågor som andra kan se, använda och granska)


  • För att skriva en fråga klicka på rullgardinsmenyn Write question:
  • Välj en frågetyp
Skriv en speciell frågetyp (länkar)

Importera en speciell frågetyp

(links)


För att importera frågor (vanligtvis många) klicka på rullgardinsmenyn Excel-import och välj vilken typ av fråga du vill importera).