This article refer to functionality on the Ortrac Web system. This article descibes how to write an Free text (Essay) question


Go to menu Question bank/My Questions or in Database/Browse:

  • Click on the button Write questions
  • Select Free text (Essay)
  • Add the Questions section from the sample below
  • Add the Notes for examiners section
  • Max word count: add 100 word as the maxium number of words.
  • Max character count: 0 characters

Example: Essay Question


Questions: Stora delar av havet är mycket näringsfattiga.

Delfråga 1; Vilka egenskaper hos vattnet bidrar till denna näringsfattigdom? (2 p)

Delfråga 2; Var någonstans kan man hitta näringsrika hav, och varför?  (1 p)


Notes for examiners:

Svar delfråga 1: Vattnet skiktar sig beroende på densitet, och vattnet absorberar solljus och dess värme effektivt nära ytan. Vattnets densitet är högst vid 4°C, så att det varmare ytvattnet befinner sig ovanpå det kalla djupvattnet. (1 P). Ifall skiktning inte nämns, ges 0.5 P för utspädning av näring, eller avstånd från land (korrekta svar, men inte ”vattnets egenskaper” som efterfrågades). Pga skiktning sjunker detritus undan, ut ur det ljusa och varma ytskiktet, och kan därför inte återvinnas till näring i ytvattnet. Därför är havens ytvatten generellt mycket näringssfattiga. och lågproduktiva. (1P)

Svar delfråga 2: Närigsrika hav hittar man där djupvattnet förs upp till ytan av havsströmmar (upwelling). Detta djupvatten är näringsrikt eftersom det har varit i kontakt med sedimenten, där näringsämnen återvinns under nedbrytningen av detritus. (1P) 

Även haven vid flodmynningar är näringsrika (kan bli 0.5 P extra i delfråga 2).




  • Click on the Safe Draft button (drop down)
  • Select Save Draft (if you want to come back and work a bit more) or Publish button (if the question is ready for the common database)

Setup of Evaluator

You need to decide which person(s) will evaluate the answers of the Essay questions. Setup at Task & Roles under each examination, see image below:


 

Make an evaluation

Take an Essay question as a candidate



Marking and feedback, how many points and feedback to candidate



Evaluation, after the examination



Submit evaluation



Publish grades after all evaluation has been done