I den här artikeln beskrivs funktionerna i Visa sammanfattning(view summary) i frågebanken(question bank)


Den här funktionen ger dig en chans att se vad din frågedatabas innehåller genom att manipulera matrisens x- och y-axel. Du kan se det totala beloppet, typerna och taggarna.


View SummaryI det övre högra hörnet av menyn Bläddra bland frågor hittar du knappen View SummaryGenom att trycka på den här knappen kan du visa databasen till axelvy.


Du kan styra data på varje axel med hjälp av rullgardinsmenyerna, se bild