I denna artikel visas en film där en SBA fråga skapas