Den här artikeln beskriver hur du skriver en SBA(single best answer), enda bästa svarsfrågaCreate a Single best answer question

 • Gå till menyn Question bank/My questions

mceclip0.png

 • Click on Write Question 
 • Select Single best answerA window appears

 • Skriv in frågan (question stem)
 • Lägg till frågealternativ (options)
 • markera korrekt svar (Det rätta alternativet kallas ibland nyckeln.(key))

Notering: De felaktiga alternativen kallas ibland distraktorer.


mceclip2.png

 • Välj Allow randomization för att välja randomizerade alternativ under examination, dvs att alla studenter får olika ordning på alternativen.
 • Bilagor/bilder:
 • Klicka på knappen Upload och välj bild(bilder) från filsystemet. Följande filformat stödjs:
 • png
 • jpg
 • gif

Du kan bifoga en bild till en fråga på två sätt. Den första är att ladda upp från din dator, den andra är att arbeta med ett bibliotek i Ortrac. I Ortrac har du ditt personliga bibliotek och ett bibliotek som är gemensamma för läroplanerna som du arbetar i. Bilder som laddas upp direkt till en fråga kommer inte att läggas till i onlinebiblioteken, bara frågan.


För varje bilaga kan du:

 • Skriva in bildtext
 • Förgranska (preview) i full bildstorlek)
 • Ladda ned bilden
 • Ta bort bild(er)

Save: Välj mellan Save draft (Spara frågan för framtida redigering) eller Publish changes (göra frågor tillgängliga för prov, frågesporter eller formulär)


mceclip3.png