I den här artikeln beskrivs hur du skapar en modul för en kurs, för att aktivt användas i ett kurstillfälle


En modul är en behållare som innehåller olika läroaktiviteter (via formulär, examinationer, OSCE´s, uppdrag och nästlade moduler) som skall samla studentdata i ett specifikt avsnitt för ett kurstillfälle. Inuti modulen kan objekten kopplas till mätstickor, som beräknar studentresultatet till godkänd/ej godkänd på modulen.


TABLE OF CONTENTS


Att skapa en modul


Hitta menyn

 • Gå till Modules


En meny visas:Skapa modulen

 • Klicka på Create new module knappen
 • En dropdown meny väljer vilken kurs modulen skall tillhöra • Namnge modulen namn i Name fältet.
 • Välj vilken logisk operator And or Or skall användas mellan de olika komponenterna
 • Välj vilken betygsskala som skall tilllämpas Pass/Fail
 • Klicka Save Changes
 • Uppdatera fönstret.


En ny sektion visas

 • Klicka på + Add component drop-down menyn och välj något av följande komponenter Exam, Progress measure eller Assignment


 • Namnge den aktiva komponenten (bara logiskt namn i modulen, objektet byter INTE namn i systemet) • Klicka på knappen Add component


Koppla ett riktigt objekt till modulen

Hitta objekt

Lägg till modulen på ett kurstillfälle

 • Gå till vänstermenyn Events/(course occasion)
 • Klicka på Add Module för att aktivera modulen på kurstillfället
 • Om det finns flera tillgängliga väljer man en modul från dropdown listanKoppla

Nu är det dags att ansluta en komponent inuti modulen till ett riktigt objekt för en student.

 • Klicka på den aktiva textraden Pick ...
 • Välj ett riktigt objekt från dropdown listanResultatet syns nu i modulen, Komponenten är kopplad till en objekt med med resultat från studentens arbete.


 • Klicka på Published to students sätt till Yes om modulen skall bli aktiv och visas för studenter.Ett nytt fönster visas, inställningar som representerar hur modulen ska visas för studenterna

 • Show failing grade Yes/No (innebär att studenterna alltid ser modulen som INTE slutförd tills de har slutfört alla uppgifter i en modul)
 • Badge name skriva ett namn, vilket är vettigt för en student, (Anatomi, kurs XXX 3 hp..)
 • Badge description skriv en mening för att informera studenten om avsikten med modulen
 • Badge color dela upp olika typer och moduler, i igenkännbara färguppsättningar.
 • Klicka Save Changes knappen


Students menyn

 • Byt meny till Students (inom samma kurstillfälle), en ny kolumn (modul) visasModulens detaljer

 • Om du vill veta hur detaljerna om modulen klickar du på rubriken (modulens namn)