Denna artikel förklarar hur man arbetar med aktiva Ortrac objekt i föreläsningsmaterial


TABLE OF CONTENTS


Studentens olika aktiviteter (formulär, quizar, uppdrag och innehåll) är nåbara via en QR-kod, en funktion som underlättar arbetet för lärare som skall ha interaktiva föreläsningar.Allmän info

Användningsområden kan t ex vara att man använder detta för att ta upp närvaro på olika utbildningstillfällen. Man kan också använda det för göra en survey för att samla åsikter under föreläsning. Ta en kunskapstest på din föreläsning med hjälp av en quiz med ett antal frågor. Gemensamt titta på en kommande inlämningsuppgift för att nå konsensus på vad studenten skall göra. Man kan också diskutera innehåll som finns samlat på plattformen.

Hur gör man

QR-komponenter som skall användas i lärarens föreläsning kan med lätthet bara kopieras in i Powerpoint och dyka upp på rätt sammanhang.


Hitta QR för Formulär(Forms)
 • I vänstermenyn gå till Courses/<kurstillfälle>
 • För att hitta QR-kod för formulär, gå till Forms/List
 • Klicka på ett formulär i listan
 • Klicka på knappen märk med en QR kod ikon

 • Högerklicka på bilden och välj Copy Image
 • Klistra in bilden i din Powerpoint presentation

Hitta QR för Quiz(Quiz)
 • I vänstermenyn gå till Courses/<kurstillfälle>
 • För att hitta QR-kod för formulär, gå till Quizzes
 • Klicka på en quiz i listan
 • Klicka på Edit settings
 • Klicka på knappen märk med en QR kod ikon

 • Kopiera enligt ovan


Hitta QR för Inlämningsuppgift(Assignments)
 • I vänstermenyn gå till Courses/<kurstillfälle>
 • För att hitta QR-kod för formulär, gå till Assignments
 • Klicka på ett assignment i listan
 • Klicka på Edit assignment
 • Klicka på knappen märk med en QR kod ikon

 • Kopiera enligt ovan


Hitta QR för Innehåll(Content)
 • I vänstermenyn gå till Courses/<kurstillfälle>
 • För att hitta QR-kod för formulär, gå till Content
 • Klicka på ett content i listan
 • Klicka på Edit content
 • Klicka på knappen märk med en QR kod ikon

 • Kopiera enligt ovan


Titta på resultat

Alla studentaktiviteter kan visas interaktivt via lärarens konto och kan summeras under föreläsningen.


Status ifyllt Formulär(Forms)

 • I vänstermenyn gå till Courses/<kurstillfälle>
 • För att hitta status vyn för formulär, gå till Forms/Student performance

Status ifyllt Quiz(Quiz)

 • I vänstermenyn gå till Courses/<kurstillfälle>
 • För att hitta status vyn för quiz, gå till Quizzies
 • Klicka på ett quiz

Status ifyllt Assignment(Quiz)

 • I vänstermenyn gå till Courses/<kurstillfälle>
 • För att hitta status vyn för inlämningsuppgift gå till Assignment/List
 • Klicka på ett assignment

Status läst Innehåll(Content)

 • I vänstermenyn gå till Courses/<kurstillfälle>
 • För att hitta status vyn för Innehåll gå till Content

Innehåll har ingen aktiv vy för aktivitet, dessa återfinns på studentens egen dashboard och i moduler(progress measure)


Förifyllda formulär för närvaro hantering

Formulär - Skapa & leverera förifyllda formulär