I den här artikeln beskrivs hur du skapar en kursinstans från grunden eller hur man kopierar en tidigare kursinstans


I Ortrac kan man dela upp program i kurser. Om du vill aktivera en kurs med komponenter och studenter måste du först skapa ett kurstillfälle.


 

TABLE OF CONTENTS


Allmän information

För att skapa en kursinstans, för studenter(och lärare) att arbeta i, kan administrationen skapa och fylla kurstillfället med ett antal objekt, logik och struktur. Om du organiserar ett universitet namnger du kurstillfället med ett egennamn som representerar, tidsperioden för kurstillfället, som "HT-23" eller VT-24".Nu jobbar man sig från toppen och ned och börjar med att skapa moduler, logiska behållare för delmoment på kurstillfället, i moduler kopplar man logik till olika typer av objekt, via mätstickor, för att skapa villkor för att göra klart modulen. Väl där, får studenten ett "diplom" för avklarad modul.Objekt som kan användas inom modulen kan vara:

 • formulär (närvaro/frånvaro, kliniska bedömningsmoment, surverys, mittterminsavstämning med mera)
 • innehåll (information inom kursen, externa länkar, mätbara läsningar)
 • uppgift (tisbestämda, interagerabara med lärare/studiekamrater, större inlämningsuppgifter)
 • quiz (kunskapsavstämning innan kliniska moment, skapa från riktiga examen "högskoleprov", kompletteringsuppgifter) 
 • kunskaps examination (slutprov, omtentamen, progressionstest, AI/proktor övervakade) 
 • osce examination (praktiska examinationer med att antal olika typer av stationer, analys i PoweBI)
 • analyse/export (power BI vyer, som presenterar studentens progression, export till Excel)


När man väl populerat kurstillfället med alla komponenter så är det bara att lägga till studenter under studentfliken och koppla på lärare och examinatorer till kurstillfället och börja användningen. Progression av studenternas aktiviteter visas i interaktiva vyer, både för lärare, handledare och kursadministration.


Skapa ett kurstillfälle

Hitta menyn


 

Skapa kurstillfälle

 • Klicka på knappen Create new <course>
 • Ge instansen ett namn Name (typ tidsrelaterat, exempel VT23, HT22)
 • Klicka på knappen  Create from scratch
 • Klicka på knappen Save


Tom kurstillfälle

 • Gå till vänstermenyn Courses och välj en <kurs>
 • Gå till den nyskapade <kursinstansen>


Du har skapat ett tomt kurstillfälle, en utbildningsbehållare, som man nu kan fylla med utbildningsinnehåll, logik, lärare och studenter.Objekt och förklaring

Innan vi börjar arbetet med att lägga in objekt så kan man i tabellen nedan bekanta sig med de olika komponenterna och vad de betyder och kan göra.


OBJEKTANVÄNDNINGFÖRKLARING
Moduler(Modules)organisera delar/moment inom kursenbehållare för objekt som hör ihop, som en del, inom kurstillfället
Märke(badge)ett märke representerar modul avklaraden markör som uppdateras i studenternas moduler, och påvisar progression
Mätsticka(progress)mätstickor som kopplar logik till objekt i kurstillfälletdessa mätstickor kan användas på enskilda objekt, kopplar ihop objekt med logik och koppla ihop moduler också
Formulär(forms)klinisk utvärdering, EPA, Mini-CEX, närvaro, frånvaro, surveysformulären kan användas på många olika sätt och kan nås av olika roller, via web eller via Orzone Forms (app)
Innehåll(Content)Studieinnehåll som kan innehålla olika typer av material (text, länk, web, formulär länkar, quiz ...)dessa objekt kan kontrolleras av systemet för vilken progression studenterna har, på innehåll
Uppdrag(Assignment)ett strukturerat sätt att få en uppgift utförd av en student, med en deadlineUppgiften behöver lämnas in i tid, utvärderas av en lärare(eller peers) och betygsättas
Quizze(s)kunskapsavstämning innan kliniska moment, skapa från riktiga examen "högskoleprov", kompletteringsuppgifter en student kan ta detta av tentamen med 10-20 frågor med olika typer (SBA, MCQ, EMQ och mer)
KBA examinationSummativa tentor med ett antal frågorHögsäkerhetsexamen med möjlighet till olika typer (SBA, MCQ, EMQ med flera)
OSCE examinationEtt antal stationer organiserade i en praktisk examination, där lärare använder formulär för bedömningStationerna kommer att ansluta till olika typer av formulär för studentutvärderingar och allteftersom tentamen pågår analyseras i Power BI 


Skapa objekt

Denna sektion hjälper dig att öppna respektive hjälpartiklar för att jobba dig igenom de objekt du vill ha i ditt kurstillfälle. En vanlig setup är att man gör följande:

 • Skapar en modul
 • Skapar en bricka för modulen
 • Gör ett formulär för att kolla om student gått in i systemet
 • Gör ett formulär får närvarohantering
 • Gör 2-4 formulär som behandlar praktiska situationer t ex EPA, OSCE, mini-CEX, VFU
 • Gör mätstickor som skapar villkor för användandet av dess, hur många gånger skall man ta ett formulär och vilken nivå skall man uppnått
 • Sedan importerar man en studentlista från Excel och kör igång kurstillfället


Man man man alltså välja den artikel som representerar det objekt man vill skapa.


Lägg till Modul

Lägg till Märke

Lägg till Mätsticka

Lägg till Formulär

Lägg till Innehåll

Lägg till Uppdrag

Lägg till Quiz

Lägg till KBA examination

Add OSCE examination


Färdigt kurstillfälle

Studentens start vy

Så snart en student läggs till i ett kurstillfälle kommer arbetet ovan att vara tillgängligt för studenten via deras portfolio sida (student startpage).


Arbetsgång för att börja arbeta i kurstillfället:

 1. Student loggar in på www.ortrac.com (eller dedikerad subdomain, typ <university>.ortrac.com)
 2. Navigerar till sin Portfolio sida (se bild nedan)
 3. Klickar på en modul för att påbörja arbetet i kurstillfället.


Modulen

En student kan hitta komponenter som skapats inuti modulen, när man klickar på en modul så kommer man till vyn nedan


Läraren

En administratör lägger till en/flera lärare till kurstillfället via Users menyn, se bild nedan. Man ger person en roll och access till kurstillfället. Föreläsning

Komponenterna ovan kan nås och läggas till i lärare Powepoint-presentationer, via qr-koder läs mer här


Kursadministratör

 • Lägg till studenter via Excel read here
 • Skicka studenten en länk/mail om att läggas till i kurstillfället 

Skapa ett kurstillfälle via kopia

Hitta menyn

 • Gå till vänstermenyn Courses och välj en <kurs>
 • Klicka på knappen Create new <course>

Kopiera examination(frågor), quizzar & uppdrag

En nytt fönster öppnas:

 • Skapa ett namn för kurstillfället, under Name
 • Klicka på knappen  Copy existing
 • Select event: sälj vilket föregående kurstillfälle du skall kopiera från
 • Klicka på länken: Customize objects to copy för att välja vad som skall kopieras (examinations, quizzar och uppdrag )
 • Klicka på knappen  OK för att göra klart kopieringsproceduren.


n

Formulär & Moduler

Modules:

 • Gå till menyn Students , i kurstillfället för att göra moduler tillgängliga i kurstillfället
 • Klicka på knappen Add module och välj vilka moduler som skall aktiveras

Forms:

 • Gå till menyn  Forms/Lists menu, ii kurstillfället 
 • Klicka på ett <formulär> i listan
 • Klicka på knappen  Visible
 • Klicka på knappen  Save changes (nu är formuläret tillgängligt för användning på kurstillfället)