Denna artikel beskriver hur man gör för att skapa en quiz.


TABLE OF CONTENTS


Allmän information

Quiz är ett begrepp för en enklare form av frågetestning. Man kan göra quizzar för att testa studenters kunskap genom en något mindre formell process, än en riktig examination. Man kan antigen skapa en ny quiz och samla ihop frågor från din frågebank eller också kan du skapa en quiz utifrån en färdig examination. Hitta menyn

 • Gå till Courses/<välj kurs>/<kurstillfälle>
 • Klicka på menyn Quzzies inne i kurstillfllet


Skapa Quiz

 • Klicka på knappen Create new quiz


Du hamnar nu i en editeringsmeny för quizzen, där olika inställningar kan göras.


Under fliken Info:

 • URL är ett informationsfält där man ser vilken URL man kan nå quizzen på, kan t ex inkluderas i ett mail till eleven eller en Content instruktion på elevens startsida.
 • Name - här kan namnet ändras på quizzen.
 • Question order - vill du att frågorna ska komma i ordning för studenten eller ramdomizerat.
 • Feedback - beroende på syftet med quizzen så kan eleven få mer eller mindre feedback, tillbaka, ingen alls, bara antal rätt, eller alla rätt plus alla rätta svar.
 • Demo exam (inget syfte här) sätt till Disabled
 • Requre safe browser (inget syfte här) sätt till No
 • Status -när du är klar med quizzen så sätts de till Published and listed
 • Module: här kan kan välja vilken modul Quizzen skall vara tillgänglig för (det går att sätta tillgänglig för flera moduler)


 • När alla inställningar är gjorda, klicka på knappen Save


 • Klicka på menyn Exam layout
 • Ange antal frågor som quizzen skall innehålla 
 • Tryck på knappen Save


Välj frågor


Skriva frågor

Om du växlar över till fliken Questions så har du möjlighet att skriva frågor/lägga till frågor till quizzen.

Om du vill skriva frågor, klicka på Write question knappen och välj frågetyp:

 • Single best answer
 • Multiple choice (many correct answers)
 • True or false
 • Extended matching
 • Viva
 • Free text (essay)
 • Evaluation question
 • Short answer


Notis: Beroende på vilken licens man har kommer olika val upp


Välja frågor

 • Om man inte vill skriva frågor men har ett antal frågor i din frågebank så kan man välja att hitta frågor i databasen.
 • Klicka på Browse knappen
 • Klicka i checkboxen för respektive fråga och när alla frågor är valda
 • Klicka på knappen till höger Add to Quiz
 • Klicka på knappen SaveSubmissions/tagna quiz


Om du växlar över till fliken Submissions så ser man hur många gånger studenterna tagit quizzen, på det Event du gjort quizze tillgänglig.Hitta Quiz

När allt arbete är gjort med din quiz så kan det vara bra att veta var den finns placerad


 • Gå till Event/Eventtillfälle
 • Klicka på fliken Content, här är placeringen av din quiz


Här kan du se vilket status den har, så att du publicerat den eller glömt de i Draftläge. Pulished behöver inställningen vara för att studenter kan börja använda den.Studentens Quiz


När du publicerat quizzen så händer det följande saker på studentens sida. Denne loggar in som vanligt i Ortrac och på startsidan Dashboard/Portfolio finner man att i Content sektionen har antalet quizzar nu tillökats.

 • Klicka på ringen med Quiz för att gå till quizzen ELLER gå till Content menyn i den vänstra menyn
 • Klicka på den nya quizzen i listan
Quizzen startar, man navigerar sig enligt nedan:

 • Flytta sig mellan frågor matrisen till höger
 • Bookmark för frågor, nere till vänster
 • Textstorlek uppe till höger
 • Klicka på bild för att förstora
 • Tiden finns inte som en kompoent i quiz
Resultatinställningar, vad för feedback som studenten skall få, det fanns inte alls, bara sina poäng samt valet som visas här nere, studentens svar, samt rätt svar. Studentens svar markeras med en penna medan det rätta svaret markeras med en görn bock.