Så här skapar du en kurs i blueprint och vilka inställningar som ska användas


Hitta menyn

 • Gå till vänstermenyn Blueprinting/Program layout
 • I program sektionen klicka på ett <program>


 • Under sektionen Event/Courses, klicka på knappen Add

mceclip0.png

 • Ge kursen ett namn under Name
 • URL ID: skriv ett sammanhängande namn som representerar kursnamnet,( för att kurskomponenter skall kunna nås via länkar i olika sektioner inne i programmet)
 • Klicka på knappen Create from scratch


En ny sektion uppenbarar sig:

 • Student menu: välj Portfolio
 • Course code: skriv kurskoden
 • Credits: ange poäng för kursen
 • Semester: (om detta skapats) välj vilken semester som kursen skall ligga under
 • Program reports: Show in reports
 • Klicka på Save