Blueprint

Blueprint - Introduktion
Den här artikeln ger dig en introduktion till Ortrac Blueprint-modulen. TABLE OF CONTENTS General information Namn och funktioner Program/Course Pr...
Tors, 27 apr., 2023 vid 5:44 E.M.
Blueprint - Addera nivåer & terminer
I den här artikeln beskrivs hur du skapar de grundläggande byggstenarna för ett program med hjälp av komponenter som stadier, terminer. Gå till Bluepri...
Tors, 27 apr., 2023 vid 5:44 E.M.
Blueprint - Skapa ett Program
I den här artikeln beskrivs processen för att skapa ett program i skissmodulen. Programs Gå till Blueprinting/Program layout I sektionen Program sect...
Tors, 27 apr., 2023 vid 5:44 E.M.
Blueprinting - Skapa Program mål
I denna artikel lär man sig hur man skapar programmål Gå till Blueprinting/Program layout Klicka på ett Program Klicka på Edit tags knappen Klicka ...
Tors, 27 apr., 2023 vid 6:10 E.M.
Blueprint - Skapa en kurs
Så här skapar du en kurs i blueprint och vilka inställningar som ska användas Hitta menyn Gå till vänstermenyn Blueprinting/Program layout I program ...
Tors, 30 mar., 2023 vid 11:09 F.M.
Blueprint - Editera en kurs
How to edit the details of a course Categories & Events Gå till Blueprinting/Program layout I Stages menyn klicka på ett Program Gå till Blu...
Tors, 27 apr., 2023 vid 5:54 E.M.
Blueprinting - Förbereda Kurs kategori för mappning
Hur man sätter upp kurs kategorin för att göra mappning möjlig Gå till Blueprinting/Program layout Klicka på <program> Klicka på en <course>...
Tors, 27 apr., 2023 vid 6:17 E.M.
Blueprint - Koppla Programmål till Kursmål
Den här artikeln förklarar Hur man kopplar programmål till kursmål. TABLE OF CONTENTS Skapa Programmål Skapa Kursmål Göra Kursmåls kategorin mapping...
Fre, 31 mar., 2023 vid 10:34 F.M.
Blueprint - Addera flera taggar samtidigt
Den här artikeln beskriver hur du lägger till flera rader med taggar på en gång. Om du vill lägga till långa listor med tag information, från Word, PDF ell...
Ons, 26 apr., 2023 vid 10:48 F.M.
Blueprint - Mål för läkarexamen enligt högskoleförordningen
Den här artikeln är en sammanställning av de mål läkarlinjen följer. De tre nedanstående kategorierna kan användas då man skapar ett nytt läkarprogram F...
Fre, 31 mar., 2023 vid 10:31 F.M.