Blueprint

Blueprint - Addera flera taggar samtidigt
Den här artikeln beskriver hur du lägger till flera rader med taggar på en gång. Om du vill lägga till långa listor med tag information, från Word, PDF ell...
Ons, 26 apr., 2023 vid 10:48 F.M.
Blueprint - Koppla Programmål till Kursmål
Den här artikeln förklarar Hur man kopplar programmål till kursmål. TABLE OF CONTENTS Skapa Programmål Skapa Kursmål Göra Kursmåls kategorin mapping...
Fre, 31 mar., 2023 vid 10:34 F.M.
Blueprinting - Mappa Mål
Denna artikel förklarar hur man kopplar programmål till kursmål Mapping Gå till Left menu/Blueprinting/Map Outcomes I drop down menyn Map: välj <n...
Ons, 21 juni, 2023 vid 10:43 F.M.
Blueprint - Mål för läkarexamen enligt högskoleförordningen
Den här artikeln är en sammanställning av de mål läkarlinjen följer. De tre nedanstående kategorierna kan användas då man skapar ett nytt läkarprogram F...
Fre, 31 mar., 2023 vid 10:31 F.M.
Blueprint - Exempel på Taggningskategorier
Denna artikel redogör för hur man skall gå tillväga för att använda taggningskategorier och populera blueprint modulen på ett smidigt sätt Denna artikel...
Fre, 31 mar., 2023 vid 10:32 F.M.