Den här artikeln förklarar Hur man kopplar programmål till kursmål.


TABLE OF CONTENTS

Skapa Programmål

 • Gå till Blueprinting/Program layout (i vänster menyn)
 • Klicka på ett <program>
 • Klicka på knappen Edit tags
 • Klicka på knappen Add Category
 • Namnge Kategorin Programmål
 • Klicka på den nya kategorin Programmål
 • Klicka på knappen Add tag
 • I fältet Name klistra in listan nedan för test (eller dina egna programmål):
  • K1 - Kunskap och förståelse
  • K2 - Kunskap och förståelse
  • F1 - Färdighet och förmåga
  • F2 - Färdighet och förmåga
  • V1 - Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • V2 - Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Klicka på Add  tagg knappen

Skapa Kursmål

 • Gå till Blueprinting/Program layout (i vänster menyn)
 • Klicka på programmet du valde ovan
 • Klicka på en <kurs> som du vill koppla mot programmål
 • Klicka på knappen Edit tags
 • Klicka på knappen Add Category
 • Namnge Kategorin Kursmål
 • Klicka på den nya kategorin Kursmål
 • Klicka på knappen Add tag
 • I fältet Name klistra in listan för test (eller dina egna kursmål): :
  • K1 - Kunskap och förståelse (kurs)
  • K2 - Kunskap och förståelse (kurs)
  • F1 - Färdighet och förmåga (kurs)
  • F2 - Färdighet och förmåga (kurs)
  • V1 - Värderingsförmåga och förhållningssätt (kurs)
  • V2 - Värderingsförmåga och förhållningssätt (kurs)
 • Klicka på Save knappen

Göra Kursmåls kategorin mappingsbar

 • Klicka på kategorin kursmål och tryck på knappen Settings
 • I dropdown menyn Eligible blueprint tags välj Programmål
 • Click Save button.


Koppla 

 • Gå till Blueprinting/Map outcomes
 • I den vänstra dropdown menyn Map, välj din nyskapade kurs med Kursmål • Välj dina programmål i dropdown menyn To till höger
 • Klicka på ett av kursmålen i listan, en lista med programmål tänds upp 
 • Välj dina mål som du vill koppla
 • Tryck på Save knappenDina programmål är nu kopplade till dina kursmål.