I den här artikeln beskrivs processen för att skapa ett program i skissmodulen.


Programs

  • Gå till Blueprinting/Program layout
  • I sektionen Program section menyn klicka på +Add knappen


  • Skriv ett <program> namn
  • Klicka på Save knappen

mceclip0.png