Denna artikel beskriver hur man organiserar sina tagg grupper så att de visas i den ordning man vill ha, både i Blueprinting och i formulären. (samma funktion för Program och Kurs)


För att få ordning på eftertaggars ordning så bör man göra på följande sätt. Lösningen fungerar på samma sätt, både för program kategorier såväl som kurs kategorier.

Hitta menyn

 • Gå till Blueprinting/Program Layout
 • Klicka på ett Program "Orzone demo 2020" • Klicka på knappen Edit tags
 • Klicka på en Tagg Kategori "Anatomy"
 • Klicka på knappen Settings


Ett fönster öppnas Edit category settings

 • Skriv "1" i Sort Index fältet, om du vill att denna kategori skall visas först i listan o i eftertaggar i formulär.
 • Klicka på knappen SaveResultatet blir först märkbar då du öppnat en annan kategori och skrivit två, först då fungerar listningen. En annan förvirrande faktor är att kategorier som fortfarande har "0" i sina Sort Index fält, listas före de som har ett tal som är större än ett. Slutsats, numrera samtliga för att få en hanterbar ordning.


I formulär


För att se resultatet på formulär så ser man resultatet i ett publicerat formulär som körs igång i evalueringsläge, först då visas tagggruppernas ordning.


 • Gå till Events
 • Klicka på en kurs
 • Klicka på ett kurstillfälle • Klicka på fliken Forms/Submit form
 • Klicka på ett formulär i listan


Här dyker de tagg grupper som vi organiserat upp, i rätt ordning