Den här artikeln ger dig en introduktion till Ortrac Blueprint-modulen.


TABLE OF CONTENTS


General information


Ortrac Blueprint-modulen kan användas som en fristående produkt men kan också samexistera med andra moduler från Ortrac-programvarufamiljen. Den fristående produkten kan användas för att strukturera avancerad utbildning med program och kurser.


 

Namn och funktioner

 • Blueprint: Modulens namn hänvisar också till konstruktionstermen, ritningens betydelse, skapa en strukturerad utbildning med dokumenterade resultat, kartlagda från program till kurs.
 • Taggning: märkning av komponenter i systemet, som används som ett verktyg för filtrering av data
 • Resultat: önskade resultat från ett program eller från en kurs
 • Kartresultat: koppla programresultat till ett specifikt kursmål
 • Programöversikt: en lista över alla kurser som är kopplade till ett program, med kurskod, namn och poäng.
 • Programresultat: en matris med kurser i ett program
 • Kursmål: kursresultat strukturerade i relevanta grupper
 • Dashboard: en översikt med olika grafer som representerar det pågående skissarbetet
 • Rapporter: en tjänst för att producera Excel-rapporter av Blueprint-resultaten, olika rapporter kan skapas beroende på intressenten
 • Steg: Grupper definierar olika stadier av utbildningen (grundläggande, avancerad ..), gjord för gruppering av terminer


Program/Course

 

Program funktioner

 • Skapa Program mål
 • Skapa Tag grupper för programmet
 • Visa sammanställning av blueprint setup
 • Exportera ut Excelrapporter

Course funktioner

 • Skapa kurs mål
 • Skapa Tag grupper för kursen
 • Visa sammanställning av blueprint setup för kurs
 • Koppla programmål till kursmål

Login

 1. Open a browser
 2. Go to www.ortrac.com
 3. Login with user id/password (or SSO)

mceclip2.png


 • Gå till menyn Blueprinting


Modulen är uppdelad i följande funktioner:

 • Dashboard (översiktsvyer)
 • Map outcomes (kopplingar)
 • Program layout (program/kursstrukur samt taggar)
 • Reports (Excel exporter av rapporter)

mceclip3.png