Den här artikeln beskriver arbetet med kursrelevanta taggar, hur du skapar dem på programnivå och väljer dem på kursnivå

TABLE OF CONTENTS

General information

I Ortrac blueprint modul kan du hantera ärvda programkategori t agg grupper för varje kurs. I en specifik kurs kan du se programtagg gruppen och från den listan göra ett val till den specifika kursen. Proceduren gör det lättare att arbeta inom ramen för en specifik kurs genom att välja taggning som behövs för ämnena inuti. Funktionen kallas kurs relevanta taggar och är väldigt användbar i arbetet att jobba med kurser.Skapa en program tagg kategori

 • Gå till Blueprinting/Program layout
 • Klicka på ett program <program>
 • Klicka knappen Edit tags
 • Klicka knappen  Add category (namne den)
 • Klicka knappen  Save
 • Öppna den nyskapade <kategorin>
 • Klicka knappen  Add tag (skapa några taggar)


Skapa kursrelevanta taggar

 • Gå till Blueprinting/Program layout
 • Klicka på ett <program>
 • Klicka på en <course>
 • Klicka knappen Edit tags


Under sektionen Program tags hittar du din nyskapade tagg kategori

 • Klicka på <kategorin>
 • Välj <tags>, relevanta för kursen genom att markera checkboxen(arna)
 • Klicka knappen Save relevant tags