I den här artikeln beskrivs hur du skapar de grundläggande byggstenarna för ett program med hjälp av komponenter som stadier, terminer.


  • Gå till Blueprinting/Program layout
  • I Stages(nivå) menyn klicka på Add knappen
  • Skriv in nivåer (Core/Elective/Post eller liknande) för programmet.
  • Klicka på en Nivå och lägg till Termin(semester) under (Semester Spring 2020, Semester Autumn 2020 eller liknade)
  • Klicka på Save knappen för varje moment