Den här artikeln hänvisar till funktionaliteten på Ortrac-webben. Den här artikeln kommer att lära dig hur du skapar en uppgift


TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn

 • Gå till Course/<course occasion>, i vänstermenyn
 • Gå till Assignment/Lists menyn till vänster (inne i ett kurstillfälle)

Skapa en uppgift

 • Klicka på knappen Create New Assignment

Public view sektionen

Detta avsnitt är synligt för alla användare, studenter och administratörspersonal

assignments1.JPG

Fyll i följande information:

 • URL:  Studenter kan nå uppdraget genom länken https://test.ortrac.com/file/view-assignment/164
 • Name: Namn på uppdrag
 • Due date: (sista datum/tidpunkt för att göra klart uppdraget)
 • Description: beskrivande text om uppgiften
 • Submission form: Här är en möjlighet att skapa en mängd olika komponenter för att berika uppdraget:
  • Text field (kort textinformation)
  • Dropdown (välj från en fördefinierad lista)
  • File upload (studenterna kan/måste lämna in en fil till uppgiften)
  • Rich text info (ett mer levande avsnitt med information, formaterad text / bilder / länkar)
  • Separator (fungerar som en markör för ett nytt avsnitt, i uppdraget)


mceclip0.png


Admin view sektionen

Det här avsnittet är endast synligt för administratörspersonal

assignments2.JPG


 • Notes:  Tips & tricks för/till administratören
 • Submission form: Här är en möjlighet att skapa en mängd olika komponenter för att berika uppdraget:
  • Text field (kort textinformation)
  • Dropdown (välj från en fördefinierad lista)
  • File upload (studenterna kan/måste lämna in en fil till uppgiften)
  • Rich text info (ett mer levande avsnitt med information, formaterad text / bilder / länkar)
  • Separator (fungerar som en markör för ett nytt avsnitt, i uppdraget)
  • Evaluation form (välj ett formulär som kan ligga till grund för rättning)


mceclip1.png

 • Grading scalevälj bland följande alternativ (Godkänd/Underkänd, Godkänd/Borderline/Underkänd, A-F, Ej betygsatt)
 • Grading privacy: välj mellan Anonym/Offentlig (om man väljer offentlig ser studenter deras prestation)

mceclip0.png


Evaluators

Assignment evaluators

Välj listade lärare på kursen för att utvärdera uppgiften.


mceclip1.png


Student evaluators

 • Välj student utvärderare:
  • None
  • Assignees
  • Any student
  • Selected students (Välj från en lista över deltagare som är kopplade till kurstillfället)


mceclip0.png


Assignees

Välj vilka studenter som skall utvärderas, via två val:

 • alla studenter på kurstillfället
 • välj studenter från en lista

Spara

Två alternativ:

 • Save Draft (din personliga arbetskopia)
 • Publish changes (uppdraget är tillgängligt för studenter)