Den här artikeln hänvisar till funktionaliteten på Ortrac-webben. Den här artikeln kommer att lära dig hur du skapar en uppgift


TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn

 • Gå till Course/<course occasion>, i vänstermenyn
 • Gå till Assignment/Lists menyn till vänster (inne i ett kurstillfälle)

Skapa en uppgift

 • Klicka på knappen Create New Assignment

Public view sektionen

Detta avsnitt är synligt för alla användare, studenter och administratörspersonal

assignments1.JPG

Fyll i följande information:

 • URL:  Studenter kan nå uppdraget genom länken https://test.ortrac.com/file/view-assignment/164
 • Name: Namn på uppdrag
 • Due date: (sista datum/tidpunkt för att göra klart uppdraget. Efter det sista datumet kan en student fortfarande lämna in sitt assignment men den rättande läraren (eller flera) kan se vilket datum inlämningen gjordes på.)
 • Description: beskrivande text om uppgiften
 • Submission form: Här är en möjlighet att skapa en mängd olika komponenter för att berika uppdraget:
  • Text field (kort textinformation)
  • Dropdown (välj från en fördefinierad lista)
  • File upload (studenterna kan/måste lämna in en fil till uppgiften)
  • Rich text info (ett mer levande avsnitt med information, formaterad text / bilder / länkar)
  • Separator (fungerar som en markör för ett nytt avsnitt, i uppdraget)


mceclip0.png


Admin view sektionen

Det här avsnittet är endast synligt för administratörspersonal

assignments2.JPG


 • Notes:  Tips & tricks för/till administratören
 • Submission form: Här är en möjlighet att skapa en mängd olika komponenter för att berika uppdraget:
  • Text field (kort textinformation)
  • Dropdown (välj från en fördefinierad lista)
  • File upload (studenterna kan/måste lämna in en fil till uppgiften)
  • Rich text info (ett mer levande avsnitt med information, formaterad text / bilder / länkar)
  • Separator (fungerar som en markör för ett nytt avsnitt, i uppdraget)
  • Evaluation form (välj ett formulär som kan ligga till grund för rättning)


mceclip1.png

 • Grading scalevälj bland följande alternativ (Godkänd/Underkänd, Godkänd/Borderline/Underkänd, A-F, Ej betygsatt)
 • Grading privacy: välj mellan Anonym/Offentlig (om man väljer offentlig ser studenter deras prestation)

mceclip0.png


Evaluators

Assignment evaluators

 • Välj listade lärare på kursen för att utvärdera uppgiften. Stjärnan markerar att den rättande läraren, eller flera kan sätta betyg och stänga assignment) I listan över inlämingar kan man markera flera studenter för att sätta betyg på.


mceclip1.png


Student evaluators

 • Välj student utvärderare (flera studenter kan lämna omdömen på en student):
  • None
  • Assignees
  • Any student
  • Selected students (Välj från en lista över deltagare som är kopplade till kurstillfället)


mceclip0.png


Assignees

Välj vilka studenter som skall utvärderas, via två val:

 • alla studenter på kurstillfället
 • välj studenter från en lista

Spara

Två alternativ:

 • Save Draft (din personliga arbetskopia)
 • Publish changes (uppdraget är tillgängligt för studenter)