I den här artikeln beskrivs hur du kopierar en befintlig modul till en ny


TABLE OF CONTENTS

Hitta menyn

 • Go to Modules
 • Click on a <module>


Kopiera

Ett fönster öppnas:

 • Klicka knappen Copy module
 • Namnge modulen <name>
 • Klicka knappen Create module • Klicka knappen Edit module för att arbeta vidare med den kopierade modulenEditera ny modul

 • 1.Editera kopierade komponenter
 • 2. Lägga till komponenter (Exam, Form, Assignment, Nested module, OSCE)
 • 3. Visa status för modulen (aktiv eller inte)
 • 4. Styra logiken mellan komponenterna i modulen:
  • OCH(OR) logik = en av komponenterna måste slutföras för att KLARA modulen 
  • ELLER(AND) logik =alla komponenter måste slutföras för att KLARA modulen 
 • 5. Typ av betygsskala som ska användas inom modulen
 • 6. Koppla läromedel till modulen, som information