Denna artikel beskriver huvudmenyn och dess funktioner och hur man navigerar melllan olika kurser, formulär och sparade bedömningar.

Välj kursAppen jobbar i en kurs åt gången, vilket betyder att de synliga formulären tillhör den valda kursen och att alla inlämningar sker till den aktivt valda kursen.

Se profilÖppnar din profil där du kan ställa in olika preferenser i appen.

Sök formulär
Sök efter ett specifikt formulär i fritext, listan filtreras automatiskt.

Välj formulärKlicka på ett formulär i listan för att påbörja en ny bedömning. Observera att listan kan scrollas om inte alla formulär får plats på skärmen.

Växla mellan formulär och sparade bedömningar
Välj det första alternativet om du vill påbörja en ny bedömning. Om du vill fortsätta på en sparade bedömning så väljer du andra alternativet (My drafts).