Den här artikeln hänvisar till funktionaliteten hos Ortrac Web. Den här artikeln lär dig hur du skapar ett formulär


TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn

 • Gå till Forms/Forms i vänstermenyn


En meny öppnas med en lista över skapade formulär, uppdelad i två flikar (Published = tillgänglig för alla, Draft = dina personliga formulär i utkastläge)
Skapa nytt

 • Skapa ett formulär genom att trycka på knappen Create new form


I avsnittet Forms field section trycker du på knappen Add field och väljer ett objekt i listrutan nedan:


 • Evaluation question (en fråga med anslutet alternativ för betygsskala och taggar) 
 • File upload (lägg till en valbar fil som indata i formuläret) 
 • Rich text info  (sektion med beskrivande text) 
 • Separator (en linje för att skapa en grafisk effekt av separation i form) 


Dessa objekt kan ställas in på obligatoriskaLägg till objekt under sektionen Forms setting:

 • Namn på formulär Name
 • Available for, Välj vilka kurser formuläret ska vara tillgängligt för formulär
 • Student selection (multi-selection gör det möjligt att lämna in en identisk utvärdering av flera studenter samtidigt)
 • Evaluation mode (ställa in enstaka utvärderingsbegränsningar varje elev som ska utvärderas en gång)
 • Select a status:
  • Draft (vilket betyder att det bara är för dig att se, en fungerande kopia)
  • Listed (formuläret blir tillgängligt(dock ej aktivt, måste slås på per kurstillfälle) för alla studenter, i de valda kurserna)
  • HIdden (formulären blir aktiva MEN bara du som skapare kan använda det på utvalda studenter)
 • Tag settings (Om du har tagg grupper kopplade till kursen kan du styra dem här)

Spara

 • Spara formuläret genom att klicka på knappen Save