I den här artikeln beskrivs hur du skapar ett märke i en modul


TABLE OF CONTENTS


Allmän information

En modul är en behållare som samlar olika typer av uppgifter för en student att agera på. De olika typerna av uppgifter har kopplats till ett progressivt mått, vilket innebär att modulen kan reagera på en elevs prestation. Modulen kombinerar de uppmätta uppgifterna till en färdig modul.


Märket är ett sätt att visa modulen, med extra information, för studenten. Märket gestaltas av en grön bock om studenten klarat av samtliga moment i modulenSkapa ett märke

 • Gå till menyn, Modules and measures/Modules
 • Kontrollera i listan om din modul är aktiverad för din kurs (modulnamn,..,namn på din kurs)
 • Gå till Courses/<course occasion>
 • Gå till menyn Students (i valt kurstillfälle)
 • Välj den modul där du vill aktivera ditt märke (rullgardinsmenyn All modules)

 • En ny sida visas, klicka på knappen Edit module
 • Gå till avsnittet Badge Settings


 

 • Klicka på knappen Published to students till Yes om du vill att modulen ska vara aktiv för studenterna
 • Show failing grade Yes/no (innebär att deltagarna hela tiden visar modulen som inte slutförd tills de har slutfört alla uppgifter i en modul
 • Badge name skriva ett namn, vilket är vettigt för en student, (Anatomi, kurs XXX 3 hp ..)
 • Badge description skriva en mening för att informera studenten om modulens avsikt
 • Badge color Dela upp olika typer och moduler, i igenkännliga färguppsättningar.
 • Klicka på knappen Save Changes


Studentens sida

 • Byt meny till Studenter (inom samma kurstillfälle), en ny kolumn (modul) visas, klicka på en <student> i Students menyn och välj View PerformanceModul och dess detaljer

 • Om du vill veta hur detaljerna om modulen klickar du på rubriken (modulens namn)