Denna artikel beskriver hur man skapar en Mätsticka/Progress measure för att användas i ett kurstillfälle
I plattformen heter funktionen Progress measure. I artikeln refererar vi till funktionen genom att använda ordet Mätsticka


TABLE OF CONTENTS


Allmän information

Ortrac-plattformen innehåller ett antal funktioner för att hjälpa lärare och elever att mäta kunskap. Du kan använda examinationer, quiz, olika typer av formulär (som drivs av lärare eller student), uppgifter och material för att läsa.


Om du vill samla alla olika typer av resultat i logiska behållare kan du använda mätstickor. De kan samla ett antal resultat i en del av en elevs portfolio och namnge dessa, skapa ett antal resultat som måste finnas och vilken nivå/betyg dessa måste ha för att mätstickan ska bli godkänd.


Exempel

Några exempel på hur du använder mätstickor:

 • Start i system (kopplat till formulär): fungerar som ett enkelt mått som bara kontrollerar om studenten faktiskt har börjat använda sina formulär, så inga krav på en viss nivå.
 • Mittterminsavstämning (kopplat till formulär): : ett antal former, som rör ämnet som läses och de olika kunskapsnivåer som kursen kräver. Dessa mätstickor kan användas för utvecklingssamtal mellan lärare och elev.
 • Sluttentamen (kopplad till ett antal moment + sluttentamen): Denna mätsticka kan innehålla de uppgifter som en student måste ha gjort innan kursen är avklarad, utöver examination.


Skapa

 • Vänstermenyn Modules & measures/Progress measures
 • Klicka på knappen + Create new progress measure
 • Menyn nedan visar vilken kurs du vill skapa mätsticka för i rullgardinsmenyn
 • Klicka på knappen Create progress measureVyn nedan visar:

 • Lägg till ett namn som beskriver måttet
 • Knappen Publicerad (Ja= visa för studenter/Nej = osynlig för student)
 • Grading scale (Pass/Fail, Pass/Borderline/Fail, A-F, Ungraded)
 • Klicka på Save Changes knappenLägg till villkor


En ny ruta kommer fram och här skall vi sätta in de villkor som gör att mätstickan passerar Pass märket och studenten blir godkänd.

 • Klicka på knappen + Add ItemsObjekten skall hämtas från databasen/formulär med utvärderingsfrågor, välj något av följande:

 • Browse database - Du kan bläddra i frågedatabasen direkt för att välja frågor att lägga till i denna mätsticka
 • Browse by form - Du kan välja frågor via de formulär de visas i.


Browse database (välj fråga/frågor)

Browse by form view (välj från formulär)


 • Välj fråga/frågor genom att klicka i checkbox  framför frågan
 • Klicka på add knappen


Om du väljer en fråga från ett formulär har du två alternativ:

 • unconstrained (från ala formulär den ingår i)
 • constrained to this form (bara till det formulär som valts)Kriterier för att bli godkänd


Tillbaka i redigeringsläget för mätstickan, lägg till villkor som ska skickas och begränsningar

 • Fältet Number of submissions välj antal ifyllda frågor
 • Fältet Minimum evaluation välj den nivå frågan måste nå

Avgränsningar

 • Räkna inlämningar från ett visst formulär (frågor i andra formulär är inte giltiga)
 • Räkna inlämningar med endast en specifik tagg (endast frågor i formulär som taggats med en specifik tagg är giltiga)
 • Räkna endast godkända inlämningar (endast frågor i formulär och inga studentbedömare kommer att vara giltiga)
 • Räkna inlämningar med specifik bedömarroll endast (endast frågor i formulär med en definierad bedömarroll är giltiga) • Click the Save Changes button to save the progress measure