Den här artikeln beskriver hur man ställer in om man skall ha Portfolio eller Classic Dashboard eller båda, inställt för en student.


 • Gå till Courses/<specific kurs>
 • Klicka på knappen Edit Settings • Klicka på drop-down menyn Student menu
 • Välj mellan:
  • Both (Portfolio first)
  • Both (Classic dashboard first)
  • Portfolio
  • Classic dashboard