Artikeln beskriver hur man använder menyn "My Feedback" som en student.


En funktion som samlar all feedback från formulär, kliniskt arbete, tentor, uppgifter och peer reviews på ett ställe. Sortera och visa feedback enkelt efter källa, datum eller innehåll. Lyft din inlärningsupplevelse!



  • Sortera kolumnerna genom att klicka högst upp i varje kolumn
  • Klicka i ett objekt i kolumnkällan för att komma direkt till det aktiva objektet
  • Använd statusväljaren för att filtrera mellan:



  • Om kursen innehåller mer än en modul, använd väljaren under modul sektionen för att välja feedback från en specifik modul.