Den här artikeln hänvisar till funktionaliteten hos Ortrac Web. Den här artikeln förklarar hur du skriver en evauleringsfråga. 


TABLE OF CONTENTS


Skapa frågan

  • Gå till vänstermenyn Forms/Questions:

 

  • Klicka på  Write Questions knappen


Skriv innehåll


  • Lägg till frågestammen i fältetQuestion: 


eval-question2.JPG
  • Välj Response mode: (Single item/Choice matrix/Comment only)
  • För Single item Välj en Rating scale, från drop down menyn


eval-question3.JPG

Preview


eval-question5.JPG


  • Choice matrix Välj ett antal Rating scale, från drop down menyn


mceclip0.png

Preview


eval-question6.JPG


  • Comment only - Endast text som feedback


mceclip1.png

Spara frågan

  • Spara frågan genom att klicka på Publish changes knappen (frågan är nu tillagd till den gemensamma databas ytan för programmet


Nästa artikel

Skapa ett Formulär