Den här artikeln vägleder dig i hur du lägger till en ny ELLER befintlig användare i en specifik kurs med rollen som student då inloggingsrutinen använder SSO


SSO förklaring

Med Single Sign On ofta förkortad SSO behöver användaren endast logga in en gång för att få tillgång till och nå alla system de ska in i. Single Sign On är en process för användarverifiering som innebär att användaren bara behöver logga in med samma uppgifter en enda gång för att sedan få tillgång till flera olika system. Användaren blir inte längre ombedd att exempelvis ange flera olika lösenord för olika datorer, system och program under och mellan specifika sessioner. SSO kan också möjliggöra att inloggningen ser likadan ut oavsett tjänst som ska nås.

UPN förklaring

User Principle name

  • I Windows Active Directory är ett UPN (User Principal Name) namnet på en systemanvändare i ett e-postadressformat. Ett UPN (till exempel: john.doe@domain.com) består av användarnamnet (inloggningsnamn), avgränsaren (@-symbolen) och domännamnet (UPN-suffixet). Ett UPN är inte samma sak som en e-postadress.

Lägg till en student

Studenten kan finnas i systemet eller bli en ny användare.

  • Gå till menyn Courses
  • Välj en Kurs
  • Välj ett Kurstillfälle  • Klicka på Student menynKlicka på knappen Add students

  • Välj Manual input, om du ska lägga till en eller två studenter
  • Välj Import from Excel/CSV om du ska lägga till en hel klasslista (Excelfilen ska innehålla kolumnerna: First name, Last name, E-mail & UPN)
  • Klicka på Save knappen