User management

User management - Lägga till student till kurstillfälle (SSO)
Den här artikeln vägleder dig i hur du lägger till en ny ELLER befintlig användare i en specifik kurs med rollen som student då inloggingsrutinen använder S...
Fre, 1 sep., 2023 vid 11:37 F.M.
User management - Lägg till en student till kurstillfälle (utan SSO)
Den här artikeln vägleder dig i hur du lägger till en ny ELLER befintlig användare i en specifik kurs med rollen som student, där man ej använder SSO login ...
Ons, 6 sep., 2023 vid 10:21 F.M.
User management - Lägg till en user/lärare till en kurs
Den här artikeln kommer att vägleda dig i hur du lägger till en ny användare i en specifik kurs med rollen som lärare. TABLE OF CONTENTS Lägg till anv...
Ons, 8 nov., 2023 vid 12:16 E.M.
User management - Importera studenter i ett kurstillfälle
I den här artikeln beskrivs hur du lägger till en deltagare i en kurs. Du måste ha en Excel-lista för att utföra den här uppgiften. Bifogad längst ner, ...
Ons, 6 sep., 2023 vid 10:46 F.M.
User management - Import/export av kurslistor med grupp(er)
Den här artikeln beskriver hur man hanterar att importera och exportera kurslistor med studenter som har en eller flera grupptillhörigheter Som bilaga l...
Fre, 15 sep., 2023 vid 12:26 E.M.
User management - Ändra en lärarroll i Ortrac
Den här artikeln kommer att vägleda dig i hur du byter rättigheter, för en användare med rollen som lärare. TABLE OF CONTENTS Ändra rättigheter Lägg ...
Ons, 21 juni, 2023 vid 3:37 E.M.
User management - Växla mellan olika program/kurser
I den här artikeln beskrivs hur du byter kontext för att arbeta med i programvaran. Byta mellan program/kurser Två sätt att ändra kontexten som du arbe...
Ons, 21 juni, 2023 vid 2:45 E.M.
User management - Skapa en grupp
Den här artikeln visar hur du skapar en grupp med studenter TABLE OF CONTENTS Gå till en kurs Skapa en grupp Addera fler studenter till gruppen G...
Ons, 21 juni, 2023 vid 3:07 E.M.
User management - sända E-mail till grupp
Den här artikeln visar skicka ett e-postmeddelande till en grupp. TABLE OF CONTENTS Hitta menyn Välj grupp Hitta menyn I menyn till vänster kl...
Ons, 21 juni, 2023 vid 3:58 E.M.
User management - Sätta student i viloläge
Artikeln beskriver hur man skall sätta en student i viloläge, inte möjlighet att logga in, pga en pause i studierna. Men denna åtgärd så gör man så att ...
Tis, 3 Okt, 2023 vid 8:41 F.M.