Den här artikeln kommer att vägleda dig i hur du byter rättigheter, för en användare med rollen som lärare.


TABLE OF CONTENTS

Ändra rättigheter

  • Gå till Users/Manage accounts
  • Klicka på användaren med den lärarroll som du vill redigera  • Klicka på Roles menyn
  • Klicka på raden TeacherLägg till roll


  • Klicka på knappen Add role , om du vill ge läraren tillgång till en ny roll
  • Välj en roll i listanEditera lärarrollen

  • Event type, klicka på knappen Limited access button , markera med kryssrutorna vilken/vilka kurser läraren behöver tillgång till
  • Resten av valen (kan variera beroende på konfigurationen av kundkontot), ställ in Obegränsad åtkomst
  • Klicka på Spara