I den här artikeln beskrivs hur du byter kontext för att arbeta med i programvaran.


Byta mellan program/kurser

Två sätt att ändra kontexten som du arbetar i:


Alternativ 1:

  • Klicka på högerpilen i fönstrets övre högra hörn (se Bild) 
  • Välj önskat program från listan.

 

Alternativ 2:

  1. Click on the User icon, in the upper right corner of the window. (see Image)
  2. Click on "Select Program" (See Image)
  3. Select the desired program from the list