Den här artikeln vägleder dig i hur du lägger till en ny ELLER befintlig användare i en specifik kurs med rollen som student, där man ej använder SSO login


Lägg till en student

Studenten kan finnas i systemet eller bli en ny användare.

  • Gå till menyn Courses
  • Välj en <kurs>
  • Välj ett <kurstillfälle>  • Klicka på Student menynKlicka på knappen Add students

  • Välj Manual input, om du ska lägga till en eller två studenter
  • Välj Import from Excel/CSV om du ska lägga till en hel klasslista (Excelfilen ska innehålla kolumnerna: First name, Last name,& E-mail)
  • Klicka på Save knappen