Denna artikel visar hur man lägger till e ny eller existerande student till en kursinstans


TABLE OF CONTENTS


Exempel

Om du vill lägga till en student i kurstillfället Klinisk medicin II/VT 2022

 

Lägg till student

Gäller befinlig eller ny student

 • Gå till menyn Events/Type of course(Klinisk Medicin II/Course_instance • Klicka på  Students tabbenKlicka på Add students knappen

 • Välj Manual input, om du ska lägga in några få studenter.
 • Välj Import from Excel/CSV om du vill fylla på med en hel lista med studenter (list ska innehålla, First name, Last name, and E-mail in three separate columns)
 • Click Save button

Manual input

 • Fyll i E-mail
 • First name
 • Last name
 • Login code:
  • Om något anges här så blir det koden för studenten
  • Om detta lämnas blank, får studenten själv välja passord, detta rekommenderas
 • Group membership (om de skall tillhöra någon grupp, skapa då denna här)
 • E-mail new user (Yes/No) Yes=e-mail till studenter med inloggningsuppgifter No= inget mail (skriva ut manuell lista)Import from Excel/CSV

 • Leta rätt på en fil med studenter genom att använda filhanteraren.
 • Mappa kolumn First name med rätt kolomn
 • Mappa kolumn Last name med rätt kolomn
 • Mappa kolumn E-mail address med rätt kolomn
 • Mappa kolumn Login code med rätt kolomn (om ingen mapping skrev så får studenten själv välja sitt passord, eller logga in med det passord som de redan har om de är användare sedan tidigare.
 • Om första raden är en rubrik, klicka i Yes, skip first row
 • E-mail new user (Yes/No) Yes=e-mail till studenter med inloggningsuppgifter No= inget mail (skriva ut manuell lista)
 • Klicka på Perfom Import knappen

 


Sample Excel import file

(see attachment)