Den här artikeln beskriver hur man hanterar att importera och exportera kurslistor med studenter som har en eller flera grupptillhörigheter


Som bilaga ligger två exempelfiler för import, en med SSO login ocn en utan SSO login


TABLE OF CONTENTS


Hitta menyn

 • I vänstermenyn välj Courses/<Kurs>/<Kurstillfälle>Excellista för import

Du behöver ha en Excellista med följande tabeller:

 • Efternamn
 • Förnamn
 • E-mail
 • UPN (om SSO login)
 • Grupp(er)


Notis: Ligger med ett exempel i denna artikel. VIktigt att notera att grupper, skall vara kommaseparerade i kolumnen grupp(er).Import av klasslista med studenter och grupp(er)


 • Klicka på fliken Students • I nedre högra hörnet av skärmen, klicka på Add Students
 • Välj Import from Excel/CVS
 • Välj ut din fil (eller pröva med exemplet bifogat i denna artikel)
 • Koppla nu kolumnerna till rätt val i drop down menyerna över kolumnerna:
  • Last name till Efternamn
  • First name till Förnamn
  • E-mail address till E-post
  • UPN (om SSO login)
  • Groups till Grupp(er)
 • Välj att ta bort header i Excelfilen, genom att välja Yes, skip first row
 • Om du vill att studenter skall få ett mail om att de blivit tillagda i kursen tryck YesE-mail users 
 • Unknown groups: om grupperna inte finns i systemet sedan tidigare, får du två val, skapa grupperna (Create new eller Skip om någon grupp du inte vill skall följa med in i importen)
 • Tryck på knappen Perform import för att konfirmera importenResultatet av detta är att:

 • Två grupper skapats (A, Labgrupp Beta)
 • Selma har fått två grupptillhörigeter enligt Excel listan
 • Pelle har fått en grupptillhörighet, enligt Excel listanExport av klasslista med studenter och grupp(er)


 • På Samma Studentflik, tryck på knappen Download TableEn Excelfil skapas med samtliga studenter och deras grupptillhörigheterÖppna Excelfilen genom att exemplevis gå till Downloadsmenyn i din web browserExcelfilen innehåller de två studenterna och deras grupptillhörighet(er)