Den här artikeln kommer att vägleda dig i hur du lägger till en ny användare i en specifik kurs med rollen som lärare.


TABLE OF CONTENTS


Lägg till användare

  • Gå till menyn Users/Manage accounts
  • Klicka på knappen Add Users  1. Skriv e-post, förnamn, efternamn
  2. Ange e-post till användare: Ja
  3. Ange lösenord: Väljs av användaren
  4. Ställ in kontext: <Välj rätt program>
  5. Ställ in händelsetyp: <Välj rätt kurs>
  6. Ange taggkategori: Obegränsad åtkomst
  7. Ange utvärderingstyp:<välj rätt objekt>


  • Klicka på knappen Perform Import för att slutföra skapandet av en ny användare, tillagd i ett program, tillagd i en kurs, som en lärarroll.

Video film