I den här artikeln beskrivs hur du lägger till en deltagare i en kurs. Du måste ha en Excel-lista för att utföra den här uppgiften.


Bifogad längst ner, två Excel-exempelfil för studentimport (SSO eller utan SSO)


TABLE OF CONTENTS


Gå till kurstillfället

 • Öppna Courses menyn
 • Välj en <kurs>
 • Välj ett <kurstillfälle> •  Klicka på Students menyn
 • Klicka på Add students  & väljImport from Excel/CVS


Excel filens kolumnerLeta efter Excelfil

 • Import list of students (ladda ned exempelfilen och hitta den på din dator)Länka Excel kolumner utan SSO login

 • Länka kolumnerna till rätt typ (First name, Last name, e-mail)
 • First Row is a header: klicka Yes skip the first row om kolumnerna har en rad med beskrivningar 
 • E-mail users: klicka Yes if om du vill skicka mail med instruktioner till studenterna, att de blivit tillagda till detta kurstillfälle
 • Klicka Perform Import knappen


 • Länka kolumnerna till rätt typ (First name, Last name, E-mail, UPN). Notera: e-mail & UPN kan ibland vara olika
 • First Row is a header: klicka Yes skip the first row om kolumnerna har en rad med beskrivningar
 • E-mail users: klicka Yes if om du vill skicka mail med instruktioner till studenterna, att de blivit tillagda till detta kurstillfälle
 • Klicka Perform Import knappenImportera student lista innehållande grupper


läs artikel här


Exempelfil


Välj rätt fil, beroende på om SSO login används eller ej (se filnamn)