I den här artikeln beskrivs hur de olika typerna av frågor fungerar och hur man gör för att svara på den på ett korrekt sätt


TABLE OF CONTENTS

Information

Ortrac innehåller ett antal frågetyper, deras funktionalitet beskrivs i avsnitten nedan. Alla frågor kan taggas, kan ha markering och återkoppling kopplad, bilder bifogas med bildtext. 


Om du skriver en fråga hamnar den i din personliga del av frågebanken, dina utkast(drafts). Om du publicerar frågan visas den i den gemensamma databasen för din organisation, vilket innebär att alla kan använda frågan, men du har ditt namn kopplat till frågan som Författare (även sökbart).


Fråge typer:

SBA question (single best answer)

Funktion: välj ett av de angivna svarsalternativen.True/False question

Funktion:  för varje delfråga markera om det är sant eller falskt.


EMQ question

Funktion: Markera varje påstående med det svarsalternativ som bäst matchar satsen. Svarsalternativen visas när du klickar på ett dropdown menyn, som tillhör varje fråga.Short question answer

Funktion:  Skriv ditt svar som ett ord eller en mening, du kan ha olika stavningar som rätt svar, om dessa är angivna som rätt svar. 


Essä fråga

 Funktion:  Skriv bara ditt svar som en mening eller mer, Frågan kan vara styrd av ett maxantal av ord eller tecken. Notera: Denna typ av fråga måste ha en(eller flera rättande) lärare kopplade till efterbehandlingen för att titta på korrekta svar. Svaren rättas efter en mall som ligger med i frågan.Multiple choice (flera rätta svar) 

Funktion: välj ett eller flera av de angivna svarsalternativen.