Den här artikeln hänvisar till funktionaliteten hos Ortrac web. I den här artikeln listas de olika betygsskalor som du kan lägga till i en uppgift.  • Pass/Fail: en enkel betygsskala för godkänd eller underkänd
  • Pass/Borderline/Fail: betygsskala med tre alternativ, med möjlighet att se gränsen för en extra omröstning
  • A-F: en sexgradig skala
  • Ungraded:  ingen betygsättning
  • Completed/Not completed: levererade uppgiften/inte levererade uppgiften