Denna artikel beskriver i korthet vad man behöver tänka på för att börja användandet av EPA kopplade till formulär.


TABLE OF CONTENTSKomponenter som behövs för EPA formulär

Komponenter som behövs för att få igång ett formulär med EPA komponenter:Ett exempel på EPA

Här finns ett exempel på ett formulär och dess komponenter, se EPA exempel


EPA samt beskrivingar

Denna artikel innehåller de EPA och beskrivningar som vi använder i Sverige.