Denna artikel beskriver i korthet vad man behöver tänka på för att börja användandet av EPA kopplade till formulär.


TABLE OF CONTENTSVad är en EPA?

Konceptet för tillförlitlig yrkesverksamhet (EPA) gör det möjligt för fakulteten att fatta kompetensbaserade beslut om den nivå av tillsyn som krävs av praktikanter. ... Sammantaget utgör kompetenserna (ACGME eller CanMEDS) ett ramverk som beskriver yrkesverksammas kvaliteter.


Komponenter som behövs för EPA formulär

Komponenter som behövs för att få igång ett formulär med EPA komponenter:Ett exempel på EPA

Här finns ett exempel på ett formulär och dess komponenter, se EPA exempel


EPA samt beskrivingar

Denna artikel innehåller de EPA och beskrivningar som vi använder i Sverige.