EPA

EPA - Allmän information
Denna artikel beskriver i korthet vad man behöver tänka på för att börja användandet av EPA kopplade till formulär. TABLE OF CONTENTS Vad är en EPA? ...
Tors, 29 juni, 2023 vid 11:51 F.M.
EPA - Blueprint setup
Denna artikel redogör för hur man skall gå tillväga för att använda blueprint modulen för att göra rätt förutsättningar för att skapa en miljö för att använ...
Ons, 1 feb., 2023 vid 11:02 F.M.
EPA - Tagglistor med exempel
Denna artikel förklarar hur man skapar/arrangerar tagg strukturer för sina EPA listor. Artikeln innehåller också två listor, en lista med EPA och en lista E...
Ons, 28 juni, 2023 vid 3:27 E.M.
EPA - Rating scale för EPA
Denna artikel beskriver hur man skapar en speciell Rating scale för att användas i en Evaulerings fråga (en eller flera EPA frågor). TABLE OF CONTENTS ...
Tors, 29 juni, 2023 vid 11:12 F.M.
EPA - Skapa en Evalueringsfråga
Denna artikel förklarar hur man skapar en Evalueringsfråga, för att senare kunna användas som en komponent i ett större formulär. En evalueringsfråga kan ma...
Tors, 29 juni, 2023 vid 11:46 F.M.
EPA - Import av Evalueringsfrågor
Denna artikel förklarar hur man importerar Evalueringsfrågor med hjälp av Excel-fil Man måste ha gjort en(eller flera) Rating Scales innan man gör import, ...
Ons, 6 sep., 2023 vid 3:22 E.M.
EPA - Skapa ett evauleringsformulär
Denna artikel beskriver hur man skriver ett evalueringsformulär, innehållande ett antal EPA evaulerings frågor, för att användas i en kurs. TABLE OF CON...
Ons, 1 feb., 2023 vid 11:08 F.M.
EPA - Lägga in studenter i en kurs
Denna artikel förklarar hur man får in studenter i ett kurstillfälle Importera Studenter Klicka på kurs tillfället  Välj Student tabben  ...
Ons, 1 feb., 2023 vid 11:09 F.M.
EPA - Lägga formulär på kurs
Denna artikel visar hur man gör ett Evalueringsformulär tillgängligt för en kurs, som innehåller studenter. Detta innebär att om man gör formuläret tillgäng...
Ons, 1 feb., 2023 vid 11:10 F.M.
EPA - exempel på ett formulär
Denna artikel visar på hur en praktisk användning av ett EPA formulär kan se ut då man använd komponenterna i Ortrac. TABLE OF CONTENTS Färdigt formul...
Ons, 1 feb., 2023 vid 11:11 F.M.